Cookie beleid KVC AA Rekem

De website van KVC AA Rekem is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Aangifte van Ongeval

Aangifte van Ongeval

Alle aangesloten leden van AA Rekem zijn via het Federaal Solidariteitsfonds (verder als FSF aangeduid) van de KBVB verzekerd voor mogelijke voetbalongevallen. Hieronder een overzicht van de procedure. 

Stap 1: Digitaal aangifte formulier.

Door het invullen van onderstaand formulier wordt er bij de bond een dosier aangemaakt. Vervolgens ontvangt u via e-mail een document dat is opgemaakt voor het dossier. Dit Medisch Getuigschrift dient u verder aan te vullen en mee te nemen naar de geneesheer/dokter.
BELANGRIJK: Het aanmaken van een dossier dient binnen 3 dagen na ongeval te gebeuren.

Stap 2: Formulier laten invullen door de dokter.

Het Medisch Getuigschrift dient door een dokter te worden ingevuld. Gelieve de dokter te wijzen op het belang van punt 3 i.v.m. speciale zorgen zoals kinesist. Belangrijke opmerking i.v.m. kinesist behandelingen: Indien behandelingen door een kinesist noodzakelijk zijn, gelieve de behandelende dokter dit te laten vermelden op het medische getuigschrift.
Het FSF zal enkel overgaan tot terugbetaling van door hen goedgekeurde aanvragen. (een minimum van 15 dagen sportinactiviteit is eveneens noodzakelijk) Indien na een eerste reeks behandelingen nog een tweede reeks nodig is, moet deze weerom voorgeschreven worden door de behandelende dokter. Deze nieuwe reeks behandelingen moet dan ook opnieuw goedgekeurd worden door het FSF, zo niet zullen deze behandelingen niet terugbetaald worden. 

Stap 3: Bezorg het formulier aan de gerechtigde correspondent (secretaris) van de club. 

Bezorg het ingevulde formulier zo snel mogelijk digitaal aan de gerechtigde correspondent (beantwoord/reply de e-mail die u ontvangen heeft met het Medisch Dossier).
Dit formulier dient binnen de 21 kalenderdagen na het ongeval in het bezit te zijn van het FSF zo niet zal het dossier niet aanvaard worden. Dit betekend dat de gerechtigde correspondent binnen de 20 kalenderdagen na het ongeval alles terug dient te ontvangen voor verdere afhandeling.
 

U behoudt al de bewijzen van uw onkosten die u ten gevolge van het ongeval hebt gedaan. Voor al de tussenkomsten van een geneesheer, een specialist, een kinesist of van een hospitalisatie vraagt u aan uw ziekenfonds een bewijs van uw persoonlijke bijdrage. Dit moet een origineel exemplaar zijn. Indien u ook apotheekkosten heeft gehad, vraagt u hier onmiddellijk een officieel bewijs van betaling van.

Stap 4: Het attest van genezing.

Na de aangifte van het ongeval bij de KBVB, krijg je een formulier “attest van genezing”.

Na volledig herstel laat je dit invullen door je dokter. Zolang dit attest niet is ingediend mag het voetballen niet hernomen worden. Indien er zich een nieuw letsel voordoet zonder dat je dit attest hebt laten invullen, kan je voor dit nieuwe letsel nooit verzekerd zijn. Alle tussenkomsten door het FSF worden gestopt vanaf de datum van herneming van de sportactiviteit. Dus niet eerder trainen of voetballen dan de datum die de geneesheer heeft ingevuld dat er mag worden gesport. Hou er rekening mee dat je niet verzekerd bent zolang het dossier van een ongevalaangifte loopt, d.w.z. tot het “attest van genezing” bij het FSF is toegekomen.  Bij dit attest voeg je toe:

  • alle originele terugbetalingoverzichten van je ziekenfonds waarop je aanduidt welke kosten te maken hebben met je voetbalongeval OF ga je naar je ziekenfonds met alle betaalbewijzen en vraag je om deze die betrekking hebben op je voetbalongeval te laten noteren op een verzamelstaat geneeskundige strekkingen. Bezorg al deze papieren aan de gerechtigde correspondent. Hij zorgt voor de verdere afhandeling.   

Al deze documenten geeft u af binnen de maand, na het hervatten van het voetbalspel, zodat we hetdossier kunnen afhandelen. Bent u in de onmogelijkheid deze te leveren, omdat u ze nog niet hebt, gelieve hetsecretariaat hiervan in te lichten. Hebben wij 3 maanden na uw spelhervatting niets van u ontvangen of niets van u gehoord, beschouwen wij dit dossier als afgesloten zonder kosten. Hoort de KBVB meer dan 1 jaar niets over de afhandeling van uw ongeval, wordt het dossier ook bij hen ambtshalve afgesloten en is er geen tussenkomst voorzien.

Stap 5: De terugbetaling.

Nog enkele belangrijke punten:

• Voor de terugbetaling door de KBVB geldt enkel het wettelijk RIZIV tarief (supplementen voor een eenpersoonskamer of speciaal gips e.d. zijn bijvoorbeeld zijn ten laste van de speler).

• Voor producten die niet vermeld staan als terugbetaalbare geneesmiddelen (tape, huur krukken,..) is er eveneens geen tegemoetkoming.

• De KBVB rekent een franchise van 9,05 euro per dossier dat aanleiding geeft tot een terugbetaling. (jaarlijkse index aanpassing). Indien U verwacht dat de uitgaven lager zullen zijn, heeft het geen zin om de procedure op te starten.

• De verjaring van een ongeval treedt in 2 jaar na ontvangst van de ongevalverklaring of van het laatste document in het dossier. Bij een langdurige kwetsuur kan een ‘tussentijdse staat van onkosten’ opgemaakt bij je ziekenfonds opgestuurd worden naar de KBVB. Wanneer het FSF een voetbalongeval heeft geregistreerd en je brengt gedurende 2 jaar geen enkel dossierstuk in, vervalt je aanvraag en wordt geen tussenkomst voorzien.

• De verplaatsingskosten wanneer het vervoer per ziekenwagen vereist is, worden vergoed voor 50 % van het bedrag van de factuur van de ziekenwagen, met een maximum van € 125 en na aftrek van de tegemoetkoming door het ziekenfonds. Een medisch attest is vereist.

Nooit zal er cash worden uitbetaald, omdat wij naar de voetbalbond het eventueel noodzakelijke bewijs van betaling moeten kunnen leveren. De voetbalbond betaalt u immers nooit rechtstreeks terug, maar er volgt altijd een boeking via de rekening-courant van de club.

HET IS DUS VAN GROOT BELANG DAT U ZELF DE TOUWTJES VAN UW ONGEVALLENDOSSIER IN HANDEN HOUDT.

  • Geeft u geen of niet tijdig een aangifteformulier af is er geen ongeval bij de KBVB bekend.
  • Geeft u na de spelhervatting geen onkostendocumenten af zal er niets gestort worden.
  • Laat u uw betalingsbewijzen meer dan een jaar rondslingeren bij je thuis is er geen betaling.
  • Heeft u een inhoudelijke vraag, dan kan u deze beter stellen aan de secretaris: de club ondersteunt enkel als doorgeefluik. Uiteraard geven wij u graagadvies hieromtrent.

• Nog even dit: de bedragen die de Voetbalbond uitbetaalt komen uit een solidariteitsfonds. Gezien er in het verleden door clubs en spelers te veel misbruik werd gemaakt van dit Fonds, kijkt de KBVB de aangiften strikt na. Daar het hier gaat om een Solidariteitsfonds (is niet gelijk te stellen aan een verzekering), dekken de bedragen die men uitbetaalt vaak niet de totaal gemaakte onkosten. Daarom raden we iedereen die over een Hospitalisatieverzekering beschikt aan om bij een vrij ernstig voetbalongeval ook meteen hiervan aangifte te doen bij de maatschappij van uw hospitalisatieverzekering.

De verzekering van de voetbalbond komt niet tussen wanneer aangifte wordt gedaan bij politie of rijkswacht (bijvoorbeeld bij opzettelijke slagen tijdens de wedstrijd)

Aan deze tekst kunnen geen rechten ontleend worden. De meest up to date informatie is te vinden op de website van de KBVB. https://www.voetbalvlaanderen.be/faq-verzekeringen


ATTEST VERZEKERING KBVB
POLIS VERZEKERING KBVB (ALGEMENE VOORWAARDEN)
POLIS VERZEKERING KBVB (BIJZONDERE VOORWAARDEN)

Aangifte ongeval

Alleen van toepassing als de gekwetste minderjarig is.


Graag de naam opgeven van de wettelijke vertegenwoordiger van de gekwetste (ouder, verzorger, voogd ...)


Vermeld wedstrijd gegeven inclusief team of geef aan welke training het betrof

Bij AA Rekem is dat veld A (hoofdveld), veld B (tussen kantine en Steenweg) of veld C.
In geval van uitwedstrijd kan het veld gevonden worden bij de wedstrijd gegevens. Tevens aangeven of het een gras of kunstgras veld betreft.

Bij een vrijwillige trap of slag, naam en club van de verantwoordelijke indien uitgesloten door de scheidsrechter (rode kaart)

indien vorige vraag is beantwoord met "andere speler"
* = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!