Afgevaardigde

De delegee of afgevaardigde van een ploeg is een belangrijke functie in onze vereniging. Dit is de persoon die in contact komt met de bezoekende ploeg en de scheidsrechter en op die manier de uitstraling van de club verzorgt. “

Goede afspraken maken goede vrienden. Deze beschrijving wil bijdragen tot een correcte en en voorbeeldige jeugdwerking.

ALGEMEEN

De afgevaardigde …
• vormt samen met de trainer één team
• Sportieve beslissingen worden enkel door de trainer genomen


Administratieve taken worden door de afgevaardigde geregeld. Hoe?
• Positieve & constructieve houding
• Lost problemen op
• Ondersteunt de trainer bij praktische zaken
• Verzamelenwedstrijdkledij indien van toepassing
• Toezicht op het gedrag van de spelers (en ouders)
• Hulp bij invullen Wedstrijdbladen
• Praktische communicatie naar de spelers/ouders toe …
• Is aanspreekpunt voor ouders (niet sportief)
• Geeft aan wie men moet aanspreken binnen de club voor specifieke problemen

Wedstrijdvoorbereiding
• Moet aangesloten zijn bij de club
• Login en paswoord (krijg je van de club) • www.wedstrijdbladen.be
• Dag voordien invullen
• In te vullen gegevens:

Verwachte Spelers – Afgevaardigde – Trainer – Keeper – Kapitein

Materiaal mee te brengen naar wedstrijd
• Eigen identiteitskaart
• Mapje met afdruk identiteitskaarten spelers (indien mogelijk)
• Witte band / driekleur
• Witte band als je thuis speelt
• Driekleur als je op verplaatsing bent

Wedstrijd
• Ontvangst scheidsrechter
• Ontvangst tegenstander
• Aanvullen wedstrijdblad (rugnummers) • Voorlezen namen bij schoenencontrole

Ontvangst scheidsrechter
• Kleedkamer tonen
• Drank geven
• Bal bezorgen (voldoende opgepompt)
• Tonen waar computer staat (wedstrijdblad)
• Speelveld tonen ter controle (eventueel oplossingen zoeken)
• 4 hoekschopvlaggen, geen (grote) gaten in de netten, geen obstakels in de neutrale
zone, lijnen voldoende zichtbaar, …
• Doorgeven kleuren thuis- en uitploeg (incl. keepers)
• Vragen of er schoenencontrole is (voor kleedkamers? aan het veld?)

• Uitbetaling scheidsrechter vóór de wedstrijd

Ontvangst tegenstander
• Kleedkamer tonen
• Speelveld tonen
• Computer voor wedstrijdblad tonen
• Fles water geven

Aanvullen wedstrijdblad
• Rugnummers
• Afwezigen schrappen
• Eventueel spelers toevoegen
• Reserve spelers aanduiden (niet voor jeugd)
• Kapitein aanduiden
• Identiteitskaarten afgeven aan scheidsrechter
• Indien schoenencontrole: selectie beide ploegen afdrukken

Gekwalificeerde spelers
• Niet aangesloten = niet spelen (behalve vriendschappelijk wedstrijden)
• Geen identiteitskaart = niet spelen
• Maak een afdruk van de identiteitskaarten (enkel Belgische)
• Spelers mogen er niet op rekenen dat de afgevaardigde zijn “mapje” bij heeft
• De afgevaardigde kan ook wel eens te laat komen of “platte band” hebben.
• Het mapje met identiteitsbewijzen dient enkel als backup
• Let op voor schorsingen wegens gele of rode kaarten
• In principe kan je geen geschorste spelers selecteren op www.wedstijdbladen.be. De
verantwoordelijkheid blijft echter bij de club/afgevaardigde.
• Niet gekwalificeerde spelers die toch speelt = kosten voor de club.

Schoenencontrole
• 5 à 10 minuten voor de wedstrijd
• Meestal aan de kleedkamers
• Controles: • Naam
• Rugnummer
• Geschikt schoeisel (metalen noppen niet toegelaten onder U14 of op
kunstgras)
• Kledij (geen festivalbandjes of oorringen, …)
• Namen & nummer voorgelezen door afgevaardigde.
• Bij keeper en kapitein extra melding maken van hun functie.

Begeleiding tijdens wedstrijd (1)
• Witte band (thuis) / Belgische driekleur (uit)
• Assistentie scheidsrechter (enkel als je thuis speelt)
• Indien de scheidsrechter om hulp vraagt ben je verplicht om zijn instructies op te volgen.
• Dus: verplicht om steeds op het terrein aanwezig te zijn.
• Drinken aanbieden tijdens de rust
• Assistentie trainer
• Score bijhouden
• Wissels bijhouden
• Tijdsopname (start / einde wedstrijd) • Noteren van gele en rode kaarten

Begeleiding tijdens wedstrijd (2)
• Houding
• Afgevaardigde is eerste die de gemoederen moet bedaren.
• Wees steeds rustig
• Ga niet in op provocaties
• Zorg voor de reserve matchbal
• Enkel geven als de scheidsrechter de bal vraagt.
• Ga een weggetrapte bal halen, of geef instructies aan een reservespeler

Begeleiding tijdens wedstrijd (3)
• Verzorging:
• Kom pas het veld op nadat de scheidsrechter teken gedaan heeft.
• Eénmaal je op het veld komt, moet de speler (tijdelijk) van het veld.
• Vraag of doe teken als de speler terug het veld op wil.
• Speler tegenhouden tot scheidsrechter bevestigt dat hij mag terugkomen
• Wissels:
• Zorg ervoor dat de “nieuwe” speler niet op het veld komt vooraleer de
“vorige” eraf is.
• Wissels vinden plaats aan de middenlijn.

Afronden van de wedstrijd
• Afsluiten wedstrijdblad
• Doet de scheidsrechter in bijzijn van de beide afgevaardigden.
• Controleer of de scheidsrechter geen tikfouten gemaakt heeft.
• Controleer of de gegevens overeenkomen met je eigen gemaakte notities
• Tegenstander
• Drank voor spelers
• Zorg voor een warme ontvangst op de receptie. • Blijf bij uw gasten.
• Biedt iets te drinken en een boterham aan.
• Scheidsrechter
• Controleer uitbetaling (indien niet voor de wedstrijd)

Gele en rode kaarten
• “Dubbel geel”
• 2 x geel in één wedstrijd = volgende speeldag geschorst
• “Derde gele kaart”
• 3 x geel (over verschillende wedstrijden) = volgende speeldag geschorst
• “Dubbel geel” telt niet mee voor “Derde gele kaart”
• “Rechtstreeks rood”
• Afwachten wat de KBVB beslist. Enkele weken later staat dit in Sportleven
• 1 x geel in wedstrijd vóór “Rechtstreeks rood” telt wel mee voor “Derde
gele kaart”
• Kaarten uit vorige seizoen worden niet overgedragen naar het volgende seizoen.

Ongevallen
• Ongevallenformulier downloaden.
• Deel in te vullen door geneesheer
• Deel in te vullen door club
• Klevertje ziekenfonds niet vergeten • Steeds bij hebben bij wedstrijden
• Binnen de 21 dagen terugsturen naar KBVB
• !!! ZO SNEL MOGELIJK INLEVEREN BIJ DE CLUB !!!
• Enkel voor leden
• Testers moeten toestemming hebben van eigen club of formulier ondertekenen dat
zij de club vrij stelt.
• Enkel medische kosten (en die niet door een andere verzekering/ziekenkas terug betaald worden)

Terrein “ongeschikt” of “onbespeelbaar”
• Ongeschikt
• = schuld van de club = forfait = boete
• 1 of meer hoekvlaggen ontbreken
• Doelnet(ten) vertonen te grote gaten • Lijnen zijn onvoldoende zichtbaar
• Neutrale zone is niet vrij
• Onbespeelbaar
• = schuld van het weer

Wedstrijdbladen: Voor competitie-wedstrijden gebeurt dit digitaal met een persoonlijke login. De gerechtelijke correspondent kan deze aanmaken. Voor andere wedstrijden (tornooi, vriendschappelijk) zijn wedstrijdbladen beschikbaar in het lokaal achterin de kantine.

De afgevaardigde zorgt ervoor dat de spelers zich warm genoeg kleden voor de opwarming en dat de wisselspelers op de bank een trainingsjas dragen tijdens de wedstrijd (indien het weer dit vereist).

De spelers, trainer en afgevaardigde krijgen na de wedstrijd een drankje. Afgevaardigde vult bestelling in. Ook Bij uitwedstrijden (enkel competie-wedstrijden!)

Is een voorbeeld van fair-play en van beleefdheid en respect t.o.v. scheidsrechter, tegenstander en supporters! Houdt wisselspelers & ouders rustig bij eventuele problemen.

De sportieve begeleiding en wedstrijd-coaching behoort niet tot de taken van de afgevaardigden. Dit sluit evenwel positieve aanmoedigingen tijdens de wedstrijd niet uit of bepaalde assistentie op vraag van de trainer

Luistert naar de ouders en – indien nodig – deelt deze feedback met – in deze volgorde – de trainer, jeugdcoordinator en/of bestuur.

Je promoot de aanwezigheid van spelers en ouders op de activiteiten van onze vereniging. Deze activiteiten worden met zorg en energie voorbereid en willen zowel de teamspirit bevorderen en alsook de kas spijzen zodat we een zo goed mogelijke omkadering van de jeugdwerking kunnen voorzien. Je bent zelf ook maximaal aanwezig.

EHBO materiaal en aangifteformulier ongeval kan je vinden in het lokaal achterin de kantine.

Kritiek bespreek je liefst binnen de club (jeugdcoordinator, trainer, sportief verantwoordelijke, bestuur) om samen een probleem op te lossen.

Kun je als afgevaardigde eens niet aanwezig zijn, gelieve een vervanger aan te duiden of dit ruim vooraf te melden zodat een vervanger kan aangeduid worden.

THUISWEDSTRIJD

  • 15 minuten voor het afgesproken uurproberen aanwezig te zijn (met name: voor de tegenstander er is).
  • Ontvangst bezoekers : deze mensen worden vriendelijk ontvangen en naar hun kleedkamer begeleid. De afgevaardigde wordt uitgenodigd naar de receptie om het (digitaal) wedstrijdblad in te vullen en een kopje koffie te drinken.
  • Water: Er staat normaalgezien water klaar bij de bar. Indien niet aanwezig, water vragen in de kantine. Je geeft ook de bezoekers water.
  • Spelerskledij. Indien de andere ploeg ook in het blauw speelt, zorgen voor hesjes of rode wedstrijdshirts. De thuisploeg moet zich altijd aanpassen, dus op verplaatsing wordt altijd in het blauw gespeeld.
  • Klaarzetten terrein: Eventueel helpen van de trainer bij het plaatsen van de doeltjes en potjes leggen.