AANMELDEN

http://www.aa-rekem.be/aanmelden/

Elke speler moet aangemeld worden bij AA Rekem via onderstaand het aanmeldformulier. Vervolgens wordt contact opgenomen en wordt de speler ingedeeld in een ploeg volgens de richtlijnen van de KBVB.

Na een aantal oefensessies en bij voldoende interesse zijn er hiervoor twee mogelijkheden om officieel bij AA Rekem aan te sluiten.

JEUGDSPELERS:

Mogelijkheid 1 tot inschrijven:
Uw kind is nog NIET aangesloten bij een andere club van de Koninlijke Belgische Voetbal Bond (K.B.V.B.):
Uw kind tekent een nieuw aansluitingsformulier bij AA Rekem en nadien een officieel aansluitingsdocument bij de KBVB.

Mogelijkheid 2 tot inschrijven:
Uw kind is reeds aangesloten bij een club van de Koninlijke Belgische Voetbal Bond (K.B.V.B.)

Vóór 30 april: Het kind moet eerst persoonlijk ontslag nemen bij zijn huidige club via een officieel ontslagformulier dat tussen 1 april en 30 april aangetekend moet verstuurd worden naar zowel de huidige club als naar de Koninklijke Belgische Voetbal Bond (K.B.V.B.). Vanaf 2 mei kan het kind dan een nieuw aansluitingsformulier bij AA Rekem ondertekenen.

Na 30 april: Vanaf nu kan het kind slechts van club veranderen met toestemming van zijn huidige club. Dit moet gebeuren met een zogenaamde “witte transfer”. Deze overgangsmachtiging moet zowel door de gerechtigde correspondent van de huidige club als de door de gerechtigde correspondent van AA Rekem ondertekend worden.

SPELERS EERSTE PLOEG EN RESERVEN:

Elke amateur kan zijn ontslag indienen bij zijn club via een aangetekend schrijven enerzijds aan de KBVB en anderzijds aan zijn club in de periode van 1 april t/m 30 april. Na dit ontslag kan de speler zich heraansluiten (via E-kickoff) bij een andere club met de mogelijkheid om in de eerste ploeg te spelen (ten vroegste vanaf 1 juli) op voorwaarde dat de nieuwe aansluiting gebeurt in de periode van 15 mei tot en met 31 augustus (of in januari wanneer het een club van het betaald betreft).

Graag een mail sturen om de benodigde documenten te ontvangen.

SPELERS DIE UIT HET BUITENLAND KOMEN:

Het aansluiten van een buitenlandse persoon (en/of een speler in het buitenland) gebeurt op dezelfde manier als het aansluiten van een Belg, al zijn er bijkomende documenten nodig.

Via onderstaande download kan u het document voor de Ouderlijke verklaring terugvinden. Dit moet ook door de gerechtigde correspondent ondertekend worden. De andere documenten moeten door de gemeente worden afgeleverd. Als alle documenten verzameld zijn, moeten deze door Mr de Secretaris van AA Rekem worden getekend en doorgestuurd naar de Belgische Voetbond. Vanaf dat moment volgt een wachttijd van 30 dagen. In de praktijk wil dat al eens langer duren.

Download Ouderlijke Verklaring NL

Download Declaration Parentale

VANAF WANNEER MAG IK SPELEN
Elke speler van AA Rekem (zowel Jeugd als Reserven als Eerste ploeg als Senioren) mag pas competitiewedstrijden spelen op het ogenblik dat zijn/haar inschrijving administratief en financieel in orde is gebracht. Dit betekent dat de speler over zijn bondsnummer moet beschikken en dat het lidgeld moet betaald zijn.

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht in te vullen velden.