AA Rekem Zomerkamp 2021

http://www.aa-rekem.be/aa-rekem-zomerkamp-2021/

AA Rekem organiseert in 2021 Twee Zomerkampen:

Ma 2 augustus t/m woe 4 augustus 2021

Do 5 augustus t/m za 7 augustus 2021

De Kampen zullen doorgaan op de terreinen van AA Rekem. Niet alleen voetbal maar ook waterpret, volksspelen, springkasteel. Iedereen mag deelnemen, ook kinderen die niet voetballen en kinderen die aangesloten zijn bij andere verenigingen.

Elk Kamp start elke dag om 9.00 uur, en eindigt om 15.45 uur.  Aanwezigheid ten laatste 8.45 uur. Ophalen ten laatste 16.00 uur.

De prijs is 105 euro per kamp per deelnemer. (per 3 dagen). Deelnemers die aan de twee kampen deelnemen (6dagen) betalen 180 euro. Lees onderaan voor de tussenkomsten en fiscale voordelen.

Wat zit er in de prijs inbegrepen?

 • maaltijden met water aan tafel
 • een activiteitenpakket om ‘u’ tegen te zeggen.
 • een spelerstenue

Let op: volgende zaken zijn NIET inbegrepen:

 • zakgeld voor een (fris)drankje, …
 • vervoer naar en van de terreinen van AA Rekem.
 • verzekering alle risico’s.  (Voor deelnemers die zijn aangesloten bij AA Rekem en lidgeld 2020-2021 voldaan hebben, geldt de normale dekking van de Bond: http://www.aa-rekem.be/aangifte-ongeval/ )
 • diefstalverzekering.

Aanmeldformulier:

Betaling

U ontvangt een uitnodiging tot betaling na ontvangst van ingevuld deelnameformulier

Uitpas Activiteit

Dit kamp is een Uitpas Activiteit. Geef de Uitpascode van u kind door bij inschrijving.

Fiscaal Attest

Deelname aan dit kamp kan een belastingvoordeel opleveren. U ontvangt een fiscaal attest max 11,20 euro per dag per deelnemer.

 • De uitgaven moeten gedaan zijn voor kinderen tot 14 jaar of voor kinderen met een zware handicap tot 21 jaar.
  • Let wel: enkel uitgaven gedaan voor kinderen die de leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt, komen in aanmerking.
 • De belastingplichtige die de aftrek in zijn personenbelasting wil doen, moet zelf een beroepsinkomen genieten.
 • Het kind in kwestie moet ten laste zijn van de belastingplichtige.
 • De organisator van de opvang (sportkampen,…) is erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door lokale openbare besturen (bv. de gemeente) of besturen van de gemeenschappen of gewesten.
 • De echtheid en het bedrag van de uitgaven wordt gestaafd aan de hand van een bewijsstuk.

Tussenkomt mutualiteit.

De meeste Ziekenfondsen in Belgie bieden een tegemoetkoming wanneer je kind deelneemt aan een sportkamp. Dit is gemiddeld 5 euro per kind per dag, bij bepaalde ziekenfondsen tot 100 euro per jaar en is zelfs combineerbaar. Dit staat los van de jaarlijkse tussenkomst (gemiddeld 15 euro per jaar) voor de aansluiting bij de sportvereniging.

Ziehier de voorwaarden van de Christelijke Mutualiteit

Zeker navragen bij uw eigen ziekenfonds is de boodschap!

 • Deelname is zeker mits betaling op tijd is ontvangen.
 • Indien er dagen niet wordt deelgenomen, wordt er niets terugbetaald.
 • Wij doen ons best rekening te houden met eventuele allergieën maar zijn niet aansprakelijk in geval van allergische reacties. Graag doorgeven waar we rekening mee kunnen houden.
 • Deelname betekent dat u akkoord gaat met het privacybeleid: http://www.aa-rekem.be/privacy/